top of page

Podsumowanie konferencji "Dialog społeczny o aksjologii narodu"

W święto Bożego Ciała umocniliśmy nasze ciała i ducha, aby w piątkowy wieczór w człuchowskim zamku rozpocząć konferencję "Dialog społeczny o aksjologii narodu" przygotowaną przez Stowarzyszenie i profesorów na co dzień związanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podjęliśmy temat trudny, jednak bardzo potrzebny.

Zawierał się w krótkim zestawieniu potrzeby pielęgnowania dialogu w społeczeństwie i odniesieniu go do pozytywnej wartości jaką jest naród.

Pomiędzy panelami wykładowymi znalazł się czas na ożywioną dyskusję z prelegentami, smaczną kawę przy kawałku słodkości i czas na refleksję podczas utworów wykonywanych przez kwartet „Bramy Morawskiej z Raciborza”.

Dziękujemy za piękną frekwencję uczestników, żywe zaangażowanie grona profesorów i dobry czas piątkowego wieczoru i sobotniego południa.

Konferencja sfinansowana z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


Comments


bottom of page