top of page

Warsztaty z pierwszej pomocy i wolontariatu

Wolontariusze Człuchowskiego Centrum Pasji, pod okiem Pana Łukasza Grady - ratownika medycznego uczą się udzielania pierwszej pomocy. Mamy nadzieję, że z tej wiedzy nie będziecie musieli nigdy wykorzystywać w praktyce. Dziękujemy Łukasz Grada za profesjonalizm. Monika Gradek - opiekun wolontariuszy w CCP - przekazała niezbędną wiedzę o wolontariacie, idei niesienia dobra i pomagania innym oraz potrzebie partycypacji społecznej w życiu lokalnej społeczności. Przyszli wolontariusze zostali zapoznani również z Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warsztaty sfinansowane z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Obywatelskich w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Comments


bottom of page